Kolej     |     Tramwaje     |     Metro     |     Mapa sieci trakcyjnej     |     Symulator tramwaju NGT6

Autor     |     Strona     |     Kontakt     |     Fotorelacje     |     Książka Gości    


Metro

Powrót

Metro w Warszawie:

Linia 2 (wschód - zachód):

8 marca 2015 roku oddany do użytku został odcinek centralny II linii metra w Warszawie o długości 6,1 km i liczący 7 stacji: Rondo Daszyńskiego, Rondo ONZ, Świętokrzyska, Nowy Świat Uniwersytet, Centrum Nauki Kopernik, Stadion Narodowy, Dworzec Wileński.

Kliknij aby powiększyć  


15 września 2019 roku do użytku przekazano kolejne 3 stacje na II-ej linii metra w kierunku północno - wschodnim, licząc od Dworca Wileńskiego: Szwedzka, Targówek Mieszkanowy, Trocka.
4 kwietnia 2020 (3 dni przed 25. rocznicą uruchomienia metra w Warszawie - 7.04.1995) zostały otwarte trzy kolejne stacje na wolskim odcinku II linii: Płocka, Młynów i Księcia Janusza.

Na omawianej linii eksploatowane są wyłącznie składy SIEMENS Inspiro wyprodukowane w konsorcjum z nowosądeckim NEWAGiem.

Kliknij aby powiększyć   INSPIRO wjeżdża na stację "Świętokrzyska"


Docelowo w skład linii M2 ma wchodzić 32 kilometrowy odcinek rozpoczynający się w dzielnicy Ursus (pierwsza stacja: Karolin), a kończący się na północy - osiedle Bródno, a na południu: osiedle Gocław. Rozgałęzienie linii na odcinek północny i południowy przewidziane jest po wschodniej stronie Wisły w okolicach stacji Stadion Narodowy, przy której już powstała infrastruktura rozjazdowa w tym wyłączony póki co z eksploatacji jeden peron - przeznaczony do obsługi składów kierujących się w kierunku Gocławia.

Obecne stacje końcowe, czyli "Księcia Janusza" i "Trocka" posiadają tory z peronami technologicznymi, na których poprzez układ rozjazdów (przejść zwrotnicowych) możliwa jest zmiana kierunku jazdy składu oraz perony technologiczne, umożliwiające prace konserwacyjno - utrzymaniowe taboru takie jak np. mycie, sprzątanie i naprawa drobnych usterek.

Kliknij aby powiększyć   Tory technologiczne stacji "Rondo Daszyńskiego"


Przy stacji "Stadion Narodowy" znajdują się również tory odstawcze oraz peron technologiczny wyposażony w kanał rewizyjny umożliwiający przeprowadzenie drobnych napraw i przeglądów składów metra, bez konieczności zjazdu na stację postojową. Obecnie, wszystkie składy obsługiwane są przez STP "Kabaty".


Schemat planowanej II linii metra w Warszawie


Stacja "Świętokrzyska" jest stacją przesiadkową pomiędzy linią M1 i M2. Linia M2 przebiega w tym miejscu pod linią M1. Perony linii M2 na tej stacji znajdują się 19 metrów pod powierzchnią.

Kliknij aby powiększyć   Zasłonięte przejście z linii M1 do M2 podczas budowy

Kliknij aby powiększyć   Kliknij aby powiększyć  
Przejście z linii M1 do M2Kliknij aby powiększyć   Kliknij aby powiększyć  
Peron linii M2 - stacja: "Świętokrzyska"Głębokość stacji drugiej linii wynosi od 13 do 23 metrów. Wszystkie stacje mają wspólny peron.

Kliknij aby powiększyć   Stacja "Rondo Daszyńskiego"


Kliknij aby powiększyć      Kliknij aby powiększyć  
Stacja "Centrum Nauki Kopernik"Kliknij aby powiększyć      Kliknij aby powiększyć  
Stacja "Stadion Narodowy"Na ścianach stacji zastosowane zostały grafiki przedstawiające nazwy stacji autorstwa artysty Wojciecha Fangora.

Kliknij aby powiększyć   Artystyczna nazwa stacji


Na powierzchni zaprojektowano i wybudowano charakterystyczne i ciekawe wizualnie wejścia, które z daleka jednoznacznie wskazują lokalizację zejść dla pasażerów.

Kliknij aby powiększyć   Kliknij aby powiększyć  
Wiaty zejść do stacjiKliknij aby powiększyć   Wiata nocą - Stadion Narodowy


Kliknij aby powiększyć   Winda


W przeciwieństwie do linii M1 na drugiej linii zastosowano bramki odprawy pasażerskiej bez kołowrotków, a z bramkami przesuwnymi. To nowe rozwiązanie sukcesywnie wypiera bramki kołowrotkowe na I-ej linii.

Kliknij aby powiększyć   Kliknij aby powiększyć  
Bramki pasażerskie
Tunele linii M2 powstawały metodą drążeniową z użyciem tarcz TBM, czyli samobieżnych tarcz mechanicznych, które drążą tunel o wymaganej średnicy użytkowej przy wydajności około 10 metrów tunelu na dobę.
Poniższy film przedstawia zasadę budowy tuneli z użyciem tarcz TBM:


(źródło: ZTM Warszawa - http://metro2.ztm.waw.pl)


Obudowa tunelu wykonana jest z prefabrykatów łukowych (tzw. tubbingów), które wykonywane są z mieszanki betonu połączonej z włóknami polipropylenowymi oraz zbrojeniem stalowym.
Po zastygnięciu i wyjęciu z formy elementy są dostarczane na plac budowy tunelu, gdzie mechaniczne układy tarczy TBM układają kolejne tubbingi tworząc obudowę tunelu.

Kliknij aby powiększyć   Kliknij aby powiększyć  
Tunele szlakowe linii M2Lina M2 przebiega pod dnem Wisły (ok. 8 metrów poniżej dna) pomiędzy stacjami "Centrum Nauki Kopernik", a "Stadion Narodowy". Największe pochylenie toru na linii M2 wynosi około 3,8%.

Nawierzchnia torowa wykonana jest w systemie blokowych podpór szynowych w otulinie – EDILON Corkelast EBS. To bezpodsypkowy systemem konstrukcji nawierzchni szynowej, który zapewnia sprężyste przenoszenie obciążeń od pojazdów szynowych i tłumienie drgań wywołanych ich przejazdem.

Kliknij aby powiększyć    Podpora blokowa EBS (opis na powiększeniu)

Kliknij aby powiększyć    Zbrojenie podbudowy pomiędzy blokami

Kliknij   tutaj i zobacz więcej informacji o systemie EBS.

Kliknij aby powiększyć   Gotowa nawierzchnia torowa


Stacje budowane były metoda odkrywkową.

Kliknij aby powiększyć   Budowa jednej ze stacjiNa linii drugiej zastosowano również nowy system identyfikacji wizualnej oraz informacji pasażerskiej dla podróżnych.

Kliknij aby powiększyć   Informacja pasażerska

Kliknij aby powiększyć   Schemat linii M1 i M2 w pojeździe

Kliknij aby powiększyć   Monitory i schemat linii M2

Kliknij aby powiększyć   Monitor informacji trasowej

Kliknij aby powiększyć   Peronowa tablica informacyjna

Kliknij aby powiększyć   Infopunkt i automaty biletowe ZTM

Kliknij aby powiększyć   Ogólny widok stacji


Druga linia Metra Warszawskiego wyposażona jest w system automatyki bezpieczeństwa jazdy SOP-3. System ten realizuje automatyczne prowadzenie pociągu ze wskazaniami w postaci sygnalizacji kabinowej na monitorze w kabinie. Sygnalizatory świetlne przytorowe są wygaszone, a rolą maszynisty jest potwierdzenie gotowości odjazdu. Po zamknięciu drzwi maszynista inicjuje odjazd naciskając w rękojeść nastawnika, która ma wbudowany czuwak. Pojazd rusza. Po całkowitym opuszczeniu obszaru stacji (120 m od ruszenia) maszynista puszcza czuwak i system SOP-3 przejmuje prowadzenie i steruje pojazdem, dostosowując prędkość do aktualnej sytuacji ruchowej. Na kolejne stacji system zatrzymuje skład i automatycznie otwiera drzwi.
System SOP-3 jest tak zaawansowany, że umożliwia również prowadzenie automatycznego nawrotu pociągów na końcach trasy. Maszynista przechodzi do drugiej kabiny, a następnie wjazd na peron odbywa się już automatycznie.
Druga linia warszawskiego metra ma również rozbudowany system kontroli dyspozytorskiej. Dyspozytor może przejąć kontrolę nad pojazdem (np. w przypadku utraty świadomości przez maszynistę) i wydać mu przez system sterowania polecenie, aby pociąg sam dojechał do najbliższej stacji w pełni samoczynnie.
Z Centralnej Dyspozytorni można też pociąg zatrzymać w sposób pewny - uniemożliwiający jazdę maszyniście. Jak wynika z powyższego opisu system SOP-3 jest w pełni gotowy do w pełni automatycznego sterowania pociągami metra - bez jakiejkolwiek ingerencji maszynisty, a więc i bez jego obecności w kabinie.
SOP-3 kontroluje zajętość odcinków torowych i przesyła do pociągów informacje na temat dopuszczalnej maksymalnej prędkości jazdy na danym odcinku oraz zajętości toru. Jeżeli rzeczywista prędkość pociągu metra jest większa niż dozwolona maksymalna prędkość ustalona przez system SOP-3 następuje automatyczne załączenie hamowania i zredukowanie prędkości.

Kliknij aby powiększyć   Układy nadawcze systemu SOP na torach

Do początku stronyPowrót

Autor     |     Strona     |     Kontakt     |     Książka Gości    

©2004-2021 TRANSPORT SZYNOWY
www.transportszynowy.pl