Kolej     |     Tramwaje     |     Metro     |     Mapa sieci trakcyjnej     |     Symulator tramwaju NGT6

Autor     |     Strona     |     Kontakt     |     Fotorelacje     |     Książka Gości    


Kolej

Powrót

Przejazdy i przejścia kolejowe:

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać przejazdy i przejścia oraz wymagania odnośnie ich wyposażania w urządzenia zabezpieczenia ruchu są ustanawiane przez właściwego ministra w drodze rozporządzenia. Wyróżnia się następujące kategorie przejazdów i przejść: A, B, C, D, E, F.
W zależności od kategorii przejazdy i przejścia zabezpiecza odpowiednimi urządzeniami i według ustalonych przepisami zasad:

- Przejazdy i przejścia kategorii A
- Przejazdy i przejścia kategorii B i C
- Przejazdy i przejścia kategorii D, E i F
- Sygnalizacja akustyczna


Do początku stronyPowrót

Autor     |     Strona     |     Kontakt     |     Książka Gości    

©2004-2021 TRANSPORT SZYNOWY
www.transportszynowy.pl