Kolej     |     Tramwaje     |     Metro     |     Mapa sieci trakcyjnej     |     Symulator tramwaju NGT6

Autor     |     Strona     |     Kontakt     |     Fotorelacje     |     Książka Gości    


Kolej

Powrót

Przejazdy i przejścia kolejowe:

Przejazdy i przejścia kategorii A:

Przejazdy i przejścia kategorii A zabezpiecza się rogatkami obsługiwanymi na miejscu lub z odległości, jeżeli ruch na drodze nie jest kierowany sygnałami nadawanymi przez pracowników kolejowych.
Rogatka jest to zapora w postaci drągu, listwy lub rury poruszana napędem. Napęd może być elektryczny, elektrohydrauliczny lub ręczny.

Kliknij aby powiększyć    Napęd rogatkowy elektryczny (prod. SPAI)

Kliknij aby powiększyć    Napęd rogatkowy elektryczny (prod. Bombardier)

Kliknij aby powiększyć    Napęd rogatkowy elektrohydrauliczny (prod. KOMBUD)

Kliknij aby powiększyć    Napęd rogatkowy ręczny z zastosowaniem pędni.


W napędach mechanicznych ręcznych stosuje się pędnie (np. linkową), która przechodzi od napędu zapory poprzez specjalne krążki do posterunku dróżnika przejazdowego, gdzie znajduje się korba. Dróżnik poprzez obracanie korby w odpowiednią stronę powoduje ruch pędni i podnoszenie / opuszczanie zapory.

Kliknij aby powiększyć    Rogatka z napędem mechanicznym ręcznym (pędniowym).

Kliknij aby powiększyć    Krążek pędniowy zapory i pędnia


Aby ułatwić pracę dróżnikom napę korbowy zastępuje się napędem elektrycznym, podłączając go pod dotychczasową pędnię.

Kliknij aby powiększyć    Elektryczny napęd pędni

Na zaporach powinny być zastosowane lampki sygnalizacyjne świecące od czoła na czerwono, a od tyłu na biało światłem migającym.

Kliknij aby powiększyć    Przykładowa lampa na zaporze1. Jeżeli długość odcinka pomiędzy torami kolejowymi mierzona między wewnętrznymi skrajnymi szynami po osi drogi wynosi co najmniej 32 m przejazd przez każdy tor (grupę torów) należy zabezpieczyć oddzielnie.

2. Napędy rogatkowe należy z zasady tak sytuować względem drogi na przejeździe, aby zapory po zamknięciu przejazdu były ustawione prostopadle do osi drogi. Przykłady usytuowania zapór przedstawia poniższy rysunek.


Lokalizacja rogatekNa przejazdach kategorii A stosuje się rogatki, czyli 2 zapory zasłaniające całą szerokość jezdni na raz lub półrogatki - cztery zapory zasłaniające każda po połowie jezdni.


Rogatki i półrogatki na przejazdach kat. A3. Obsługę na miejscu stosuje się, jeżeli:
1) droga na jednym przejeździe znajdującym się na szlaku kolejowym przecina więcej niż dwa tory główne;
2) droga przecina tory, które zgodnie z regulaminem pracy stacji lub bocznicy przejeżdżają staczane lub odrzucane podczas rozrządu wagony;
3) przejazdu nie można zabezpieczyć urządzeniami stosowanymi na przejazdach kategorii "B" lub "C".

Kliknij aby powiększyć   
Przejazd kategorii A z obsługą na miejscu
(na zdjęciu widoczny dróżnik, który ma obowiązek
podczas przejazdu pociągu stać w widocznym
miejscu z chorągiewką4. Przejazd uważa się za obsługiwany na miejscu jeżeli windy rogatkowe lub nastawnik napędów jest ustawiony w odległości mniejszej lub równej 60m od osi przejazdu. Jeżeli odległość ta jest większa przejazd uważa się za obsługiwany z odległości. Odległość tę mierzy się w rzucie poziomym wzdłuż osi toru.

Kliknij aby powiększyć
Przejazd kategorii A (2 rogatki)


Kliknij aby powiększyć
Przejazd kategorii A (4 półrogatki)


Kliknij aby powiększyć    Posterunek dróżnika przy przejeździe (obsługa na miejscu)

Kliknij aby powiększyć    Przykładowe urządzenie sterujące rogatkami w nastawni


5. Rogatki obsługiwane na miejscu powinny mieć urządzenie uniemożliwiające podniesienie opuszczonych zapór przez osoby nieuprawnione.

6. Stan zasadniczy rogatek zależy od warunków ruchowych na przejeździe. Jeżeli rogatki są stale zamknięte, wówczas na przejeździe należy zabudować urządzenia do porozumiewania się użytkownika drogi z obsługą przejazdu.

7. Rogatki na przejazdach kolejowych położonych w obrębie stacji lub w obrębie innych obsługiwanych posterunków ruchu powinny być, o ile to możliwe, obsługiwane z budynku nastawni.

Kliknij aby powiększyć    Widok na przejazd z okien nastawni

Kliknij aby powiększyć    Przejazd monitorowany - obsługa na odległość


8. W uzasadnionych przypadkach rogatki mogą być uzależnione w przebiegach pociągowych pod warunkiem, że:
1) przejazd z obsługą miejscową rogatek znajduje się pomiędzy semaforami wyjazdowymi, a wjazdowymi (w głowicy stacji);
2) uzależnienie będzie wykonane na zasadach uzależnienia zwrotnicy, a zwolnienie zamknięcia przejazdu w przebiegu powinno następować bezpośrednio po zjechaniu pociągu z przejazdu.

9. Urządzenia sterujące rogatkami z nastawni (z odległości) za pomocą napędu elektrycznego muszą umożliwiać awaryjne zamykanie przejazdu bez wstępnego ostrzegania.
Przykładowo: brak zasilania spowoduje nie zadziałanie świateł ostrzegających (wstępne ostrzeganie), a zapory muszą mieć możliwość opuszczenia przez ręczne odblokowanie napędu. Gdy napęd wyposażony jest w samoczynny mechanizm zwalniający przy zaniku zasilania następuje samoczynne zamknięcie zapór.


Do początku stronyPowrót

Autor     |     Strona     |     Kontakt     |     Książka Gości    

©2004-2021 TRANSPORT SZYNOWY
www.transportszynowy.pl