Kolej     |     Tramwaje     |     Metro     |     Mapa sieci trakcyjnej     |     Symulator tramwaju NGT6

Autor     |     Strona     |     Kontakt     |     Fotorelacje     |     Książka Gości    


Kolej

Powrót

Tabor kolejowy - Francja:

Pociągi RER:

RER - Réseau Express Régional czyli Szybka Sieć Regionalna to sieć linii kolejowych realizująca połączenia aglomeracyjne i regionalne na obszarze aglomeracji paryskiej. Linie pociągów RER przebiegają w głębokich tunelach (pod centrum Paryża), a poza centrum kursują na powierzchni. Pociągi korzystają z klasycznych linii kolejowych z torami o szerokości 1435mm i napowietrzną siecią trakcyjną.

  Szyld RER na stacji


Łączna długość tras kolei RER wynosi ponad 580 km. RER stanowi sprawny i szybki środek transportu pasażerskiego. Dzięki rzadziej rozlokowanym stacjom umożliwia szybszy przejazd przez miasto w stosunku do metra.
Obecnie eksploatowanych jest 5 lini RER oznaczonych kolejno literami: A,B,C,D i E. Linia B stanowi sprawne połączenie kolejowe pomiędzy centrum Paryża, a lotniskami: Roissy Charles de Gaule i Orly. Sieć pociągów RER obejmuje 5 stref taryfowych. Strefy 1-3 to strefy miejskie, a strefy 4-5 to strefy podmiejskie.

  Podziemna stacja RER "Saint Michel - Notre Dame"

  Składy RER na stacji lotniska CDG


Przewoźnikami na liniach RER są koleje francuskie SNCF oraz przewoźnik miejski RATP. Zarządcą i organizatorem komunikacji miejskiej i regionalnej w aglomeracji paryskiej jest STIF - Syndicat des Transports d’Île-de-France.


Na liniach RER eksploatowanych jest kilka typów składów pasażerskich (wszystkie elektryczne). Poniżej przedstawiam zdjęcia i krótki opis wybranych pojazdów:


EZT serii Z20500 i Z20900
to piętrowe zespoły trakcyjne należące do rodziny Z2N wyprodukowane w latach 1988-1998 (Z20500) przez GEC ALSTHOM i w latach 2001-2004 (Z20900) przez konsorcjum ALSTOM-BOMBARDIER przystosowane do zasilania napięciem 25kV 50Hz i 1,5kV prądu stałego (dwusystemowe) o mocy 2800kW (Z20500) i 3464kW (Z20900) do jazdy po torach o szerokości 1435mm z prędkością maksymalną 140km/h. Człony skrajne są napędne z kabinami sterowniczymi. Człony środkowe są toczne. Jednostki przystosowane są do jazdy w trakcji wielokrotnej.
Od 2007 roku składy Z20500 są modernizowane.

  Z20524

  Z20555

  Z20806

  Z20825

  Z20887 i Z20522


  Drzwi zewnętrzne i korytarz

  Poziom dolny

  Schody na piętro


Pojazd w barwach STIF:

  Jeden z członów tocznych

  Poziom dolny

  Korytarz i schody

  Poziom górny

  Wyświetlacz informacji pasażersk.

  Schemat trasy RER C nad drzwiami
EZT serii Z22500 (MI-2N)
to piętrowe, pięcioczłonowe zespoły trakcyjne wyprodukowane w latach 1996-2000 przez GEC ALSTHOM przystosowane do zasilania napięciem 25kV 50Hz i 1,5kV prądu stałego (dwusystemowe) o mocy 3200kW do jazdy po torach o szerokości 1435mm z prędkością maksymalną 140km/h. Drugi i czwarty człon to człony napędne. Pozostałe człony są toczne, a czołowe wyposażone w kabiny sterownicze.

  18

  20

  24

  25

  26

  44

  46

  47

  48
EZT serii MI-09
to piętrowe, pięcioczłonowe zespoły trakcyjne wyprodukowane w latach 2011-2013 przez konsorcjum ALSTOM-BOMBARDIER GEC ALSTHOM przystosowane do zasilania napięciem 25kV 50Hz i 1,5kV prądu stałego (dwusystemowe) o mocy 4500kW i masie 288t do jazdy po torach o szerokości 1435mm z prędkością maksymalną 160km/h. Trzy człony środkowe sa napędne. Człony skrajne sa toczne i wyposażone w kabiny sterownicze.

  1880

  1880
EZT serii Z8100 (MI-79) i Z8400 (MI-84)
to czteroczłonowe zespoły trakcyjne wyprodukowane w latach 1980-1983 (MI-79) oraz 1985-1990 (MI-84) przez konsorcjum firm: Franco-Belge, ANF, CEM oraz Oerlikon przystosowane do zasilania napięciem 25kV 50Hz i 1,5kV prądu stałego (dwusystemowe) o mocy 2824kW dla prądu przemiennego i 2480kW dla prądu stałego i masie 208t do jazdy po torach o szerokości 1435mm z prędkością maksymalną 140km/h (MI-79) i 120km/h (MI-84). Człony skrajne są napędne i wyposażone w kabiny sterownicze, człony środkowe są toczne.

  8208

  8222

  Człon skrajny

  Wnętrze pasażerskie

  Oświetlenie i półki bagażowe

Jednostki MI-79 od 2007 roku przehodzą modernizację otrzymując jednoczesnie malaturę STIF:

  Pudło w malaturze STIF po modernziacji

  Wnętrze po modernizacji

  Korytarz

  Schemat trasy RER B

  Siedzenia pasażerskie
EZT serii MS61
to pierwsze jednostki dostarczone dla potrzeb RER w Paryżu. Ich dostawa rozpoczęła się w 1967 roku. Są to pojazdy trójczłonowe wyprodukowane w latach 1967-1979 przez konsorcjum firm: Brissonneau et Lotz, ANF, CIMT, TCO, MTE przystosowane do zasilania napięciem 1,5kV prądu stałego o mocy 1600kW i masie 148t do jazdy po torach o szerokości 1435mm z prędkością maksymalną 100km/h. W latach 1985-1992 i 2006-2009 składy przechodziły gruntowna modernziację.

  Skład MS-61 odjeżdża ze stacji

  Człony środkowe

  Wnętrze pasażerskie

  Drzwi
EZT serii Z5600
to cztero lub sześcioczłonowe piętrowe zespoły trakcyjne wyprodukowane w latach 1982-1985 przez konsorcjum firm: CIMT, TCF, TCO przystosowane do zasilania napięciem 1,5kV prądu stałego o mocy 3000kW i masie 212,5t i 294,5t do jazdy po torach o szerokości 1435mm z prędkością maksymalną 140km/h. OD 2009 składy te są modernizowane.

  5630

  5642

  5xxx

Do początku stronyPowrót

Autor     |     Strona     |     Kontakt     |     Książka Gości    

©2004-2021 TRANSPORT SZYNOWY
www.transportszynowy.pl