Kolej     |     Tramwaje     |     Metro     |     Mapa sieci trakcyjnej     |     Symulator tramwaju NGT6

Autor     |     Strona     |     Kontakt     |     Fotorelacje     |     Książka Gości    


Tramwaje

Powrót

Urządzenia hamulcowe:

Elektrohydrauliczne hamulce tarczowe:

Głównymi elementami elektrohydraulicznych hamulców tarczowych są tarcze hamulcowe, mechanizmy zaciskowe szczęk, agregaty hydrauliczne oraz aparatura sterująca.

Tarcze hamulcowe to elementy przenoszące moment hamujący, powstały w wyniku zaciskania na nich okładzin ciernych na oś zestawu kołowego, oś koła luźnego lub wał silnika (w zależności gdzie tarcza jest zainstalowana).
Średnice tarcz wynoszą między 300 - 500 mm.
W celu zapewnienia możliwe najlepszego chłodzenia, tarcze posiadają specjalne układ otworów / żeber pełniących rolę radiatorów - zwiększenie powierzchni oddającej ciepło.

Kliknij aby powiększyć    Tarcza z użebrowaniem chłodzącym


Mechanizmy zaciskowe szczęk zwane też zaciskami, to elementy realizujące docisk szczęk, wyłożonych odpowiednio okładzinami ciernymi, do tarcz hamulcowych.
Podstawowymi elementami tych urządzeń są tłoczki hamulcowe, czyli elementy hydrauliki, które w zależności od rodzaju hamulca, o czym będzie mowa dalej (pasywny / aktywny), ten docisk realizują.

Agregaty hydrauliczne zwane potocznie hydrogeretami (z niem. hydrogerate) to urządzenia służące do wytworzenia ciśnienia w układzie hydraulicznym hamulców. W każdym agregacie znajduje się między innymi elektryczna pompa hydrauliczna, zbiornik z olejem hydraulicznym (płynem hamulcowym) oraz np. zawory przelewowe i proporcjonalne.
Zasilanie agregatów hydraulicznych odbywa się napięciem pokładowym (niskiego napięcia) z baterii akumulatorów, które ładowane są z przetwornicy pokładowej. Dzięki zastosowaniu zasilania z baterii akumulatorów w przypadku ewentualnej awarii przetwornicy zasilanie urządzeń (nie tylko hamulcowych) jest zapewnione.

Kliknij aby powiększyć    Agregat hydrauliczny - hydrogeret (opis na pow.)

Kliknij aby powiększyć    Wskaźnik poziomu oleju hydraulicznego

  Zawory i silnik pompy w agregacie


Agregat hydrauliczny (hydrogeret) podczas załączania ma pewną zwłokę związaną z wytworzeniem odpowiedniego ciśnienia. Aby hamulce zadziałały natychmiast po załączeniu hamowania, stosuje się w układach tak zwane akumulatory ciśnienia, czyli urządzenia hydrauliczne w postaci zbiorników oleju hydraulicznego, połączone z obwodem hydrauliki hamulców.
W zbiorniku takim panuje ciśnienie, którym w momencie załączenia hamowania są zasilone mechanizmy zaciskowe szczęk, zanim agregat hydrauliczny wyprodukuje ciśnienie o odpowiedniej wartości.

Kliknij aby powiększyć    Akumulator ciśnienia we wnętrzu (po prawej sterownik hamulca)

Kliknij aby powiększyć    Akumulator ciśnienia przy agregacieAparatura sterująca znajduje się najczęściej wewnątrz pojazdu. S to sterowniki mikroprocesorowe, współpracujące z głównym sterownikiem pojazdu.


Każdy wózek wagonu wyposażony jest w niezależny od pozostałych (indywidualny) układ hydrauliczny hamulców, w którego skład wchodzą właśnie powyższe elementy. Olej (płyn) hydrauliczny w każdym z układów krąży w obwodzie zamkniętym.
Dany agregat hydrauliczny w zależności od potrzeb może zasilać jeden lub więcej mechanizmów zaciskowych szczęk (zacisków) w ramach jednego układu hydraulicznego.


Przykłady głównych obwodów hydraulicznych hamulcaPod względem działania elektrohydraulicznych hamulców tarczowych rozróżnia się hamulce pasywne i aktywne.

a) hamulce pasywne (sprężynowe) wykorzystywane są do hamowania służbowego - umiejscawiania tramwaju na czas postoju oraz załączane są przy hamowaniu nagłym, czy też hamowaniu bezpieczeństwa.
Działają w trybie bezciśnieniowym, to znaczy, że gdy w układzie hydraulicznym hamulca nie ma ciśnienia oleju hydraulicznego, szczęki są dociśnięte do tarcz na skutek działania odpowiednio mocnej sprężyny zaciskowej.
W momencie załączenia pompek w agregatach hydraulicznych następuje wzrost ciśnienia oleju hydraulicznego. Jego napór do tłoczków hamulcowych mechanizmów zaciskowych powoduje przezwyciężenie siły sprężyny i odciągnięcie szczęk z okładzinami ciernymi od tarcz - wagon zostaje odhamowany. Pełne odhamowanie uzyskuje się przy osiągnięciu ciśnienia około 100 - 150 barów. Tak duże ciśnienie zostaje wytworzone przez pompę w czasie około 2 sekund.
W hamulcach pasywnych brak ciśnienia w układzie hydraulicznym spowodowany jakąkolwiek usterką (wyciek oleju, brak zasilania agregatu) powoduje samoczynne zahamowanie tramwaju poprzez zanik ciśnienia w układzie.

Kliknij aby powiększyć   
Hamulec tarczowy pasywny z tarczą
na wale drążonym zestawu kołowego (opis na pow.)Kliknij aby powiększyć   
Hamulec tarczowy pasywny z tarczą
na osi koła luźnego (opis na pow.)Kliknij aby powiększyć   
Hamulec tarczowy pasywny z tarczą
na wale silnika trakcyjnego (opis na pow.)Podczas postoju wagon jest zahamowany hamulcami tarczowymi pasywnymi. W momencie ustawienia nastawnika jazdy na pozycję rozruchu, aparatura sterująca załącza pomy agregatów hydraulicznych, ciśnienie oleju hydraulicznego wzrasta i wagon zostaje odhamowany. Podczas rozruchu i jazdy z wybiegu aparatura cały czas utrzymuje jednakowe ciśnienie dzięki zamkniętym zaworom proporcjonalnym w agregacie hydraulicznym.
Przy hamowaniu aparatura sterująca powoduje odpowiednie otwarcie zaworów proporcjonalnych. Ciśnienie się zmniejsza proporcjonalnie do zadanego opóźnienia hamowania, gdyż obniża się ciśnienie oleju hydraulicznego w układzie - olej hydrauliczny "wraca" do zbiornika w agregacie.


W przypadku awarii układu hamulcowego, gdy tramwaj jest umiejscowiony hamulcami pasywnymi i konieczne jest jego zholowanie należy odhamować te hamulce ręcznie. Do tego celu służy drugi obwód hydrauliki hamulców tarczowych, którym połączone są wszystkie zespoły hamulców pasywnych tramwaju. Obwód ten jest również obwodem zamkniętym natomiast elementem zwiększającym ciśnienie w układzie hamulcowym jest ręczna pompa wyposażona we własny zbiornik oleju hydraulicznego lub awaryjny agregat hydrauliczny.
W przypadku zastosowania układu z pompą ręczną, zwiększenie ciśnienia oleju hydraulicznego (płynu hamulcowego) w obwodzie realizuje się przez poruszanie specjalną dźwignią. W wyniku wzrostu ciśnienia w obwodzie, w zbiorniku pompy obniża się poziom oleju.
Aktualnie panujące ciśnienie w układzie można obserwować na manometrze pompy ręcznej. Pełne odhamowanie hamulców uzyskuje się po uzyskaniu ciśnienia około 100 barów, czyli tak jak przy działającym agregacie.


Kliknij aby powiększyć   Pompa ręczna do luzowania hamulców pasywnych (opis na pow.)Pompa ręczna najczęściej znajduje się w kabinie motorniczego.

W celu ponownego zahamowania należy użyć specjalnego przycisku (zaworu), który znajduje się na zespole pompy ręcznej. Spowoduje to zwolnienie ciśnienia na pompie w wyniku czego szczęki z okładzinami ciernymi mechanizmów zaciskowych zostaną zaciśnięte na tarczach zgodnie z zasadą pracy hamulca pasywnego (sprężynowego).

Drugi obwód hydrauliki hamulców (awaryjny) przy pompie ręcznej może mieć zastosowane zawory połączeń hydraulicznych doprowadzanych ciśnienie do zespołów hamulcowych danego wózka. W wyniku tego poprzez odpowiednie ustawienie zaworów można ręcznie luzować hamulce tylko wybranego wózka lub wszystkich wózków.


Kliknij aby powiększyć   Zawory hydrauliki wózków przy pompie ręcznej (opis na pow.)W przypadku układu z zastosowaniem awaryjnych agregatów ciśnienie w drugim obwodzie hamulcowym wytwarza pompa agregatu w analogiczny sposób jak w agregacie głównym. Motorniczy naciska jedynie odpowiedni przycisk inicjujący awaryjne odhamowanie.

  Agregat awaryjny i główny


Po awaryjnym odluźnieniu hamulców trzeba pamiętać, że wagon nie jest umiejscowiony i może nastąpić jego stoczenie na pochyłości.

Układ awaryjnego odhamowania z użyciem awaryjnych agregatów może być tak skonfigurowany, że możemy odluźniać poszczególne hamulce wózków lub wszystkie hamulce pasywne na raz.

  Przyciski awaryjnego odhamowania (żółte - prostokątne)Dodatkowo każdy mechanizm zaciskowy posiada indywidualny układ mechaniczny luzowania szczęk. Przykład takiego układu jest przedstawiony na powiększeniu fotografii hamulca pasywnego na osi zestawu kołowego.
Odhamowanie hamulców poprzez taki układ powoduje, że mimo załączania hamowania przez nastawnik jazdy, czy ręczną pompę hamulce te zostają odluźnione - nie ma możliwości załączenia hamulca postojowego.
Z tego powodu należy zachować szczególną ostrożność, tak by nie nastąpiło niekontrolowane stoczenie się pojazdu. Do zahamowania w takiej sytuacji należy używać hamulców awaryjnych (tarczowych aktywnych - jeżeli występują - lub elektromagnetycznych szynowych).Schemat dwuobwodowego układu hydraulicznego
hamulców pasywnych (obwód główny i awaryjny)

b) hamulce aktywne mogą być zastosowane w wózkach tocznych (nie posiadających napędu). Wykorzystywane są one do hamowania bezpieczeństwa oraz nagłego oraz do przyhamowywania wagonu w przypadku wykrycia poślizgu (ABS), czy też jako wspomagające hamulec elektrodynamiczny. Tramwaj nie musi posiadać hamulców aktywnych. Ich zastosowanie jest uzależnione między innymi od masy tramwaju, ilości osi i aspektów utrzymania tramwaju na pochyleniu. Z tych powodów może wystąpić sytuacja, że ze względu na konieczność zastosowania hamulców pasywnych na wszystkich osiach nie ma możliwości zabudowy hamulców aktywnych.
Zasada działania hamulców aktywnych jest odwrotna niż hamulców pasywnych - działają w trybie ciśnieniowym, czyli są zahamowane, gdy w układzie hydraulicznym jest ciśnienie natomiast przy jego braku są odhamowane.
W hamulcach aktywnych zamiast sprężyny zaciskowej zastosowana jest sprężyna służąca do odciągania szczęk od tarcz przy zmniejszaniu ciśnienia oleju hydraulicznego.

Kliknij aby powiększyć    Hamulec tarczowy aktywny (opis na pow.)

Ponieważ hamulce aktywne w stanie zasadniczym są odhamowane posiadają one tylko jeden obwód hydrauliczny łączący agregat hydrauliczny z mechanizmem zaciskowym szczęk.
Do początku stronyPowrót

Autor     |     Strona     |     Kontakt     |     Książka Gości    

©2004-2021 TRANSPORT SZYNOWY
www.transportszynowy.pl