Kolej     |     Tramwaje     |     Metro     |     Mapa sieci trakcyjnej     |     Symulator tramwaju NGT6

Autor     |     Strona     |     Kontakt     |     Fotorelacje     |     Książka Gości    


Tramwaje

Powrót

Napędy trakcyjne rezystancyjne:

Połączenia elektryczne silników trakcyjnych:

W tramwajach z napędem rezystancyjnym stosowane są silniki szeregowe prądu stałego. W wagonie czterosilnikowym, w którym w danym wózku napędnym znajdują się dwa silniki trakcyjne są one połączone elektrycznie ze sobą w grupę szeregowo. W wyniku tego każdy z nich zasilany jest przy jeździe bezoporowej połową wartości napięcia z sieci trakcyjnej. Czyli jeżeli zasadnicze napięcie sieciowe wynosi 600 V to silniki zasilane są napięciem 300 V.

W zależności od typu wagonu powyżej opisane grupy silników w zależności od fazy rozruchu mogą być połączone szeregowo lub równolegle.
Jeżeli tramwaj posiada układ przełączania połączeń grup silników (np. 105Na) to w początkowej fazie rozruchu silniki są szeregowo (jazda szeregowa) co pozwala uzyskać większy moment rozruchowy natomiast w dalszej fazie rozruchu następuje przełączenie na układ równoległy (jazda równoległa), czyli dwie grupy silników zostają połączone w układ równoległy. Takie połączenie daje z kolei mniejszy moment rozruchowy, ale większe przyspieszenie.


Schemat połączeń silników trakcyjnych


Przełączanie układu grup silników realizują styczniki grup silników.
Do początku stronyPowrót

Autor     |     Strona     |     Kontakt     |     Książka Gości    

©2004-2021 TRANSPORT SZYNOWY
www.transportszynowy.pl